نوآوری در کولیس چیز جدیدی نیست، برای سال های متمادی ،  تحقیق و پیشرفت خود را برای شناخته شدن در بازار کار آینده انجام داده ایم. ما تنها به تجربه مان تکیه نکرده ایم بلکه هر روز مرزها را شکسته ایم و به پیشرفتی دست یافته ایم که بارها توسط مشتریانمان آزمایش شده است. برای ما نوآوری بر اساس نیاز های فردی و بازار مصرف تعیین می شود و از آغاز توسعه  در سبد محصولات ایده قدرت نوآوری را داده است.