بازرگانی شرکت کولیس با در اختیار داشتن دانش لازم جهت انتخاب و خرید ابزارهای برشی و دنده زنی و ارتباط لازم با تولیدکنندگان معتبر دنیا آمادگی تامین و ارائه ابزارهای زیر را دارا میباشد: