ما در کارمان متخصص هستیم. بهمین خاطر ما همکاران تجاری خودمان را نیز می‌شناسیم.

پیشرفت­های ابتکاری، نیازمند مهندسین خلاق است. بهمین دلیل است که شرکت کولیس مخصوصاً با ACECR)-K.N. TOOSI BRANCH و سایر مؤسسات تحقیقاتی مشابه، همکاری نزدیک دارد. فرایند انتقال دانش دو سویه است. یعنی دانشجویان از تجربه­ی مهندسین کولیس بهره مند می‌شوند، بدین ترتیب که این مهندسین بعنوان سخنرانان و مدرسین حضوری، دانش خودشان را به نسل بعدی انتقال می‌دهند. در عوض، کولیس هم از انگیزه­ی نیروی جوانی که همواره در زمینه­ی انجام پروژه و پایان نامه با ما کار می‌کنند، بهره مند می‌شود، این همکاری دو جانبه، لازمه­ی پیشرفت پایدار است." تولید کننده چرخ دنده یا چرخ زنجیر شما بودن" همچنین به معنای حمایت از کارکنان آینده و دادن انگیزه­ی مورد نیاز به آن‌هاست.