بعضی از زمینه های فعالیت سخت‌تر از سایر زمینه هاست. نقاط دور افتاده و فضای باز می‌تواند ماشین آلات و دستگاه‌های شما را به چالش بکشاند.

کولیس به طراحی و تولید انواع چرخ زنجیر ها، چرخ دنده‌ها و کوپلینگها پرداخته تا به نیازهای چنین محیط‌های کاری هم پاسخ مثبت دهد.