فهرست پروژه‌های کولیس در صنعت سیمان:

     • مهندسی معکوس و تولید چرخ دنده‌های گیربکس آسیاب‌های ماشین آلات

     • مهندسی معکوس و تولید چرخ دنده‌های گیربکس بخش بارگیری ماشین آلات

     •مهندسی معکوس و تولید چرخ دنده‌های گیربکس جرثقیل و وینچ­ها

    • مهندسی معکوس و تولید چرخ دنده‌های گیربکس کانوایرها

    • انجام محاسبات و مستند سازی فنی برای گیربکس خط تولید.