خدمات انتقال نیرو به صنایع دریایی و ساحلی 

انجمن طبقه بندی خدمات، گیربکس‌های دریایی را تأیید کرد.
کاربردهای گیربکس در دریا اغلب شامل فعالیت‌های پیچیده بوده، نیازمند عملیات نزدیک و فوری گیربکس است، نیاز به درجه اطمینان بالا دارد و همه این فعالیت‌ها باید تحت شرایط جوی خاص انجام پذیرد. کولیس آگاهی کافی از گیربکس‌های دریایی دارد، چرا که این نوع گیربکس‌ها به سیستم‌های جکینگ ساحلی، سیستم‌های نیروی محرکه قوی و جرثقیل‌ها و وینچهای ساحلی مربوط می‌شوند. تخصص ما در موارد بالا مخصوصاً در زمینه کاربردهای دریایی می‌تواند یاری رسان مشتریانمان باشد.

ثابت شده است که گیربکس‌های دریایی کولیس در هر جای دنیا که نصب شده، کارآیی خوبی از خود نشان داده است. جهت رسیدن به عملکرد بهینه، گیربکس‌های کولیس بنا به سفارش مشتری ساخته می‌شوند تا از کسب بهترین نتایج مطمئن شویم.