با چرخ دنده‌ های حلزونی و استاندارد کولیس، محور انبساطی روان‌تر شده و همانطور که می‌توان سوراخ چرخ حلزونی را ماشین کاری کرد، این چرخ دنده ‌ها را نیز می‌توان ماشین کاری کرد تا بطور کامل سرجایشان بنشیند. حلزونی‌ های بدون محور از فولاد (Ck 45) 0503/1 ساخته شده و برای 6885 PIN سوراخ و شیار دار شده‌ اند. چرخ های حلزونی از برنز مخصوص ساخته شده‌ اند که دارای ویژگی های اصطکاکی خیلی پایین است. برای کاربردهای معمولی می‌توان از چدن هم استفاده کرد. بهنگام انتخاب چرخ دنده، توان خروجی باید ضرب در فاکتورهایی مثل فاکتورهای  عامل، امنیت، موقعیت و زمان برای کاربردهای متناوب شود. این محاسبات توان خروجی را همراه با داده‌های عملکردی بدست می‌دهد تا اندازه چرخ دنده را از میان آن‌ها انتخاب کرد.