دندانه ‌های چرخ دنده اصلی بصورت سطحی سخت گردانی و به هم متصل شده‌ اند. توپی و سوراخ بر اساس میزان کارکرد ماشین کاری می‌شوند. از این رو، مدت زمان تحویل کوتاه‌ تر شده و دامنه کاربردها وسیع‌ تر می‌شود. پارامترهایی نظیر مدول یا تعداد چرخ دنده‌ ها بر طبق انتخاب مشتری لحاظ می‌شوند. لطفاً پیکره بندی مشخص خودتان را به ما ارسال فرمایید تا پیشنهاد  متناسب با آن را دریافت کنید.

چرخ دنده
چرخ دنده