کولیس همواره با محصولات ابتکاری و تولیدات قراردادی انتقال نیرو، پیشرو در تکنولوژی چرخ دنده بوده است. چرخ دنده‌ های تولیدی کولیس موفق به کسب ISO 9001:2008 & ISO/TS 16949:2009 DQS شده است. همه محصولات در چارچوب سیستم اطمینان از کیفیت طراحی و تولید می‌شوند.

چرخ دنده
چرخ دنده